Misyonumuz

Inter Abrasiv İnsan Kaynakları Yönetimi olarak vizyonumuz;

• Motivasyonu yüksek

• Şirketine bağlı

• İşini geliştirmeyi hedefleyen insan gücüne sahip olmak

• Potansiyel çalışanları tarafından tercih edilen şirket olmamızı destekleyecek insan kaynakları süreçlerini uygulamak ve geliştirmektir.

Vizyonumuz

• Şirket hedeflerine destek sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamalarını oluşturmak.

• Adil, doğru ücret ve yan haklar politikası uygulamak.

• Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete aidiyetini arttırmak.

• İş analizi çalışmaları ile mevcut yapıyı yeniden değerlendirerek organizasyon verimliliğini arttırmak.

• Tercih edilen şirket olabilmek için insan kaynakları süreçlerini yapılandırmak